Hey, this photo is ©

Foto článek: Jak funguje ve fotografii hloubka ostrosti?

19.7.2016 ,

Pojem „hloubka ostrosti“ můžeme nejsnáze popsat jako rozdíl vzdálenosti nejbližšího a nejvzdálenějšího objektu, který se na fotografii jeví jako ostrý. O hloubce ostrosti může rozhodnout hned několik různých faktoru, jako je clona, ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost fotografovaného koně od fotografa a vzdálenost pozadí od fotografovaného koně.

Clonové číslo

Nejprve se tedy podíváme na to, jakým způsobem ovlivní hloubku ostrosti samotné nastavení clonového čísla na Vašem fotoaparátu. Pokud budete stát před fotografovaným předmětem, dejme tomu tedy koněm, který proti Vám bude stát čelem a na něm bude v sedle sedět jezdec, zaostříte na jeho oko a nastavíte si nízké clonové číslo f/2,8, na výsledné fotografii bude vše mezi Vámi a koněm neostré, oko a část hlavy bude ostrá a jezdec na koni bude opět neostrý. Pokud budete chtít dostat na fotografii ve stejném postavení koně i s jezdcem, nastavíte si pro jistotu clonu f/5,6. V takovém případě bude ostré oko koně, na které zaostříte, a zároveň i jezdec sedící na koni. V případě nastavování clonového čísla na Vašem fotoaparátu se tedy jedná o přímou úměru. Čím větší chcete mít hloubku ostrosti, tím vyšší nastavíte hodnotu clonového čísla na svém fotoaparátu a tím větší oblast bude na fotografii ostrá. Pro lepší porozumění tomuto nastavení doporučuji, abyste si vyfotili koně ve stejné pozici jednou s nastavením clony na hodnotu f/4 a podruhé alespoň s hodnotou f/8. Poté si obě fotografie porovnejte ve Vašem počítači a zjistíte, jakým způsobem vlastně clona funguje.

A nyní konkrétně k nastavení clonového čísla, které je jedním ze tří důležitých nastavení fotoaparátu. Clonové číslo je možné nastavovat v poloautomatickém režimu s prioritou clony, nebo v plně manuálním režimu fotoaparátu. Při nastavení clony vždy dbejte na to, aby Vaše fotografie byla expozičně vyvážená, tedy aby na expozimentru Vašeho fotoaparátu byla hodnota blízko, či rovná 0.

Nízká clonová čísla, např. f/2,8 – f/3,2 – f/3,5, využijete při kreativním fotografování, tedy při pořízení portrétu koně, při focení koně ze strany, při fotografování detailů, jako je oko, kopyta a jezdecká výstroj. Při nastavení nízkého clonového čísla navíc budete mít možnost použít kratší časy. Středně vysoká clonová čísla, např. f/4,5 – f/5 – f6,3, využijete při fotografování koně s jezdcem, skupiny koní, spřežení, koní na rodeových závodech při dobytkářských disciplínách. Při nastavení těchto clonových čísel budete moci použít o něco delší časy, než u původní varianty. Vyšší clonová čísla, např. f/8 – f10 – f16, využijete při fotografování na dlouhé časy, tedy na tzv. kreativní fotografie obsahující dynamiku, tedy nezmrazený pohyb. Tyto hodnoty clony také využijete v případě, že chcete společně s fotografovaným koněm dostat do fotografie i ostré pozadí, například na dostizích.

Nízké clonové číslo, v tomto případě f/2,8 zajistilo, že je ostrá především hlava koně a vše ostatní zůstává neostré.

blog-galopp-foto-martina-burianova-nizke-clonove-cislo

Clonové číslo, rovné hodnotě f/4 zajistilo, že je ostrá hlava koně, ale i jezdec, zatímco hlava krávy zůstává neostrá.

blog-galopp-foto-martina-burianova-stredni-clonove-cislo

Vysoké clonové číslo bylo nastaveno v tomto případě, který se zároveň také prolíná s ukázkou metody panningu. V tomto případě hodnota clony odpovídala nastavení na f/8.

blog-galopp-foto-martina-burianova-vysoke-clonove-cislo

Ohnisková vzdálenost

Druhým bodem, který jsem zmínila v souvislosti s hloubkou ostrosti, je nastavení ohniskové vzdálenosti na Vašem objektivu. V tomto případě tedy platí, že čím větší bude nastavena hodnota ohniskové vzdálenosti, tím menší bude hloubka ostrosti. Opět pomocí jednoduchého cvičení, ve kterém si vyzkoušíte nafotit koně za pomocí různých ohniskových vzdáleností ze stejného místa a se stejně nastaveným fotoaparátem, například na 35 mm, poté na 50 mm a nakonec na 100 mm, pochopíte, jakým způsobem ovlivňuje ohnisková vzdálenost hloubku ostrosti.

Vzdálenost fotografa od fotografovaného koně

Dalším neodmyslitelným bodem je vzdálenost fotografovaného koně od Vás, jako fotografa. V případě že se stejně nastaveným fotoaparátem pořídíte fotografii koně zblízka a poté si od něj ustoupíte, opět na výsledných fotografiích uvidíte rozdíl v hloubce ostrosti.

Vzdálenost pozadí od fotografovaného koně

Posledním z bodů, který si ve vztahu k hloubce ostrosti uvedeme, je vzdálenost fotografovaného koně od pozadí. Díky této skutečnosti vykouzlíte krásně neostré pozadí i s amatérskou zrcadlovkou. Postačí Vám, když si fotografovaného koně postavíte daleko od pozadí, které se bude na výsledné fotografii objevovat. Čím blíže k pozadí koně umístíte, tím si můžete být více jisti, že bude ostřejší a na fotografii lépe znatelné.

Fotografovaný kůň byl umístěn cca 5 metrů od pozadí, proto je krásně rozostřené.

blog-galopp-foto-martina-burianova-vzdalenost-pozadi-od-kone

Nízkou hloubkou ostrosti ve fotografii zajistíte, že bude stahována pozornost právě do místa ostrého, vše co bude na fotografii neostré, nebude tedy pozorovatelem vnímáno. Ostrosti a neostrosti ve fotografii však lze dosáhnout i jinými způsoby, než výše uvedenými, o tom si však povíme více v některém z dalších dílů.